Vi hjælper vores kunder med at tjene flere penge

Regnskab og revision

Årsregnskabet er din status på året, der er gået og på den aktuelle situation i virksomheden. Vi hjælper med at afkode regnskabet, så du kan bruge det som et styringsredskab og bevare overblikket over økonomien. Der ligger meget information i regnskabet, som du kan bruge til at optimere din virksomhed med.

Årsregnskabet viser alle de økonomiske aktiviteter, der har været i virksomheden gennem året. Med årsregnskabet får du et resultat for året og status over værdier, gæld og egenkapital.

Overlad årsregnskabet til os – vi tager ansvaret for overholdelse af regler og deadlines

Vi sørger for, at du overholder alle regnskabs- og skattemæssige regler, og at dit regnskab bliver afleveret til tiden. Du slipper for at holde styr på deadlines og får frigjort tid til dine kerneydelser. Vi  indberetter skat for virksomheden og for dig personligt – og sørge for, at du betaler det, du skal.

Få sparring og brug årsregnskabet til optimering af virksomheden

Vi giver dig tips til hensigtsmæssige forretningsgange og hjælp til at håndtere fakturering, rykkere og andre administrative opgaver. I det hele taget klæder vi dig på til at drive din forretning professionelt og effektivt.

Skal vi have en snak om dit regnskab og revision?